Arvid Carlsson - 24 oktober

En stor grupp medlemmar och några övriga gäster samlades i Arvid Carlssons hörsal på Medicinareberget. Tre synnerligen kompetenta och engagerade föreläsare Erik Haglund, Harriet Williams och Elias Eriksson gav oss en både storartad och medmänsklig skildring av Nobelpristagaren Arvid Carlssons liv och forskargärning. Att vid ett tillfälle som idag få ta del av betydelsefull internationell forskning som berör så många av oss ja det var helt klart en stor upplevelse.