AgeCap Pratshow - 21 april

Redbergskyrkan var mötesplatsen för dagens samtal om hur samhället bäst kan ta tillvara äldre personers erfarenhet och kunskap. Intresserade lyssnare fick ta del av en talkshow med ett rikt innehåll såsom aktuell forskning och kunskap om åldrande och äldres resurser, innovationer och kulturens viktiga roll för vårt välmående.

Att pensionärer är framtidens hopp var budskapet som präglade detta mycket positiva möte. 

Vår förening har en önskan att erbjuda aktiviteter med trivsel och en god gemenskap. Det är en spridd uppfattning som stämmer helt och fullt.  Vi kan och vi vill mer än så! Det blev denna dag ett konkret exempel på.

Ett gott samhälle bygger på samverkan mellan många aktörer. Här kan den ideella sektorn och vår förening vara en länk för viktiga frågor som rör äldre personer. Vi ser tillbaka på en dag med mycket värme, energi och ömsesidig uppskattning. Vi gläds åt det värdefulla samarbete som kommit till stånd mellan vår förening, Age Cap och Göteborgs Stad. En samverkan som kommer att värnas och leva vidare långt efter det att jubileumsåret är till ända.

"Resultatet av dagens arbeten i tankesmedjan kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt dokument för vårt fortsatta föreningsarbete.”