Besök på Konstmuseet 4 augusti

Till Konstmuseets utställning Brännpunkt Europa slöt nio personer upp, varav en bakom kameran.

Utställningen handlade om mellankrigstiden, där måleriet tog avstånd från den tidigare modernistiska abstrakta konstriktningen och skapade en realism med namnet nysaklighet i Sverige. Samtliga imponerades av exaktheten, det avvaktande stilla i porträtten, interiörerna och stadsmiljöerna. Mellankrigstiden förvinner mellan de två krigen men det är där som det gamla överges till förmån för en framstegstro i moderniteten.

Efteråt intogs en fika på Eva´s Paley, Avenyn, och där diskuterade både det ena och det andra alltmedan folk flanerande förbi om det så var till fots, cykel, segway eller också förstås elsparkcykel.