Hälsocirkel - 1 november

Studiecirkeln med fokus på reflektion kring ett hälsosamt åldrande har startat igång. Bilden visar gruppen som kommer att träffas 8 gånger för samtal och reflektioner kring liv, hälsa och välbefinnande.