Om föreningen

1979 startade SPF-föreningen i Örgryte.

1979 bildades Örgryteföreningen, som den femte lokalföreningen i SFRF - Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. Sedan 2015 heter Förbundet SPF Seniorerna och vi SPF Seniorerna Örgryte. 1980 var årsavgiften 20 kr och antalet medlemmar 126.
2010 inkorporerades föreningen Redbergslid i Örgryte och 2021 är vi ca 530 medlemmar och en av de större föreningarna i staden med årsavgiften 280 kr.
Vi träffas en gång i månaden i Örgryte församlingshem och har tillsammans med några grannföreningar lika regelbundet After Work. (OBS! Våren 2022 träffas vi i Redbergskyrkan pga restriktioner från Örgryte församlingshem). Därutöver ordnar vi studiebesök och många deltar också i de seminarier och andra arrangemang som anordnas av distrikt, de olika kommittéerna och andra.