Månadsmöte - Den siste lantbrevbäraren - 11 okt.

Stor succé på månadsmötet den 11 oktober, ett 70-tal medlemmar gladde sig åt en fantastisk presentation kring omtanke, ansvar och medmänsklighet. Fotografen Ulf Magnusson berättade om lantbrevbäraren Åkes arbetsliv i ord och bild. En gripande berättelse som väckte många minnen att resonera om vid kaffet efteråt. Ulf och Åke var dessutom kollegor på posten under många år.