Ett gott samtal - 25 april

En lite kylig men rikt blommande vårdag var samtalsgruppen än en gång samlad. Historiska återblickar blandade med reflektioner kring aktuella händelser i vårt samhälle som berör livets vardag känns gott att både få berätta om och få lyssna till. Det är så vänskap och tillit byggs. Och dessa fina samtal äger som alltid rum i Dicksons hus på Danska vägen.