Summering av vårt samarbete med AgeCap

Under våren har SPF Seniorerna i Örgryte haft glädjen att få vara en del i en samverkan med AgeCap Göteborgs Universitet, Åldersvänliga Göteborg och vår stads äldreombudsman.

Det har skett genom upprepade seminarier och information från världsledande forskare och utvecklingsledare. Vi har bjudits in till mötesplatser för diskussion och samtal och kunnat ge vår syn på åldrande med dess för- och nackdelar.

Allt fler blir äldre och insikten om att åldrande är en fråga som rör oss alla är stor. Med hjälp av kunniga och engagerade personer ökar möjligheterna att kunna erbjuda ett program med ännu bättre kvalitet och mångfald till glädje och nytta för ännu fler seniorer.     

Vår förhoppning och önskan som förening är naturligtvis att detta samarbete kraftfullt ska leva vidare även när Årsrika Göteborg 400 har gått mot sitt slut. 

Även i sommar kommer vi regelbundet, dvs. nästan varje vecka, att erbjuda aktiviteter. Att hålla verksamheten igång under sommarmånaderna, när det mesta av föreningslivet stänger igen, har vi förstått är av särskilt stor betydelse för att motverka ofrivillig ensamhet.

Höstens program kommer att erbjuda en mängd tillfällen för våra medlemmar att mötas.  Att vara en del i ett socialt sammanhang vet vi idag har stor betydelse för välmående, livskvalitet och bevarad hälsa.

Vi lever och bor på en plats där äldre personers erfarenhet och kunskap tas tillvara och ses som en resurs i samhället. ”Så kan Sveriges årsrika bli framtidens hopp” är en uppmaning från ledande i Göteborgs äldreomsorg. Det är en inställning som vi med lust och glädje ska hörsamma i vår förening.

Känn dig varmt välkommen till SPF Seniorerna i Örgryte.  Det blir roligt att ses!