2024-06-06 Den stora folkvandringen

Vi träffas 11.00 vid "Blå bågarna" längst ner på Saxofongatan. Medtag fika! Vi bjuder på korv. Vi går tipspromenad och umgås. 
Vid regn - inställt.                                  Foto: Anders Lundgren