Styrelsen

Pirkko Jonsson

Styrelsen ordförande

Anders M Johansson

Styrelsen vice ordförande

Liss-Britt Landén

Styrelsen sekreterare

Hans Norlund

Styrelsen kassör

Marta Forsbring

Styrelsen ledamot

Agneta Bertilsson

Styrelsen ledamot

Margaretha C Stålquist

Styrelsen vice sekreterare