Styrelsen

Anders M Johansson

Styrelsen ordförande

Ingrid Gordh Siksjö

Styrelsen vice ordförande

Bo Westerlund

Styrelsen ledamot

Marta Forsbring

Styrelsen ledamot

Margaretha C Stålquist

Styrelsen vice sekreterare

Liss-Britt Landén

Styrelsen sekreterare

Eva-Karin Caisa Hamilton

Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör