Om föreningen

SPF Gavle

Sockerbruksgatan 46,
802 53 GÄVLE

Hemsida: www.spfseniorerna.se

 

SPF Seniorerna en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder och somlever tillsammans med någon som är det. 
SPF är politiskt och religiöst obundet
SPF Seniorerna Gavle är en förening inom Sveriges Pensionärsförbund och har f. n. ca 580 medlemmar.
SPF Seniorerna Gavle verkar för att:

  •  Höja livskvaliteten.
  •  Främja  social gemenskap.
  •  Främja friskvård.
  •  Anordna resor, såväl inom Sverige som utomlands.
  •  Erbjuda information till våra medlemmar om, vad som händer inom                      kommunen och regionen.
  • Tillvarata pensionärernas sociala och ekonomiska intressen.
  •  I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordna studieverksamhet.

Vi finns också på Facebook: SPF Seniorerna Gavle