Årsmöte 2023

Kallelse till årsmötet 2023 den 23 februari 2023 kl 1400 i Hedvikslundskyrkans kafeteria

Medlemmar i SPF Seniorerna Gavle kallas härmed till årsmöte torsdagen den 23 februari 2023 klockan 14:00 i Hedvigslundskyrkan, Liljevägen 3, Gävle (stadsbuss 4, hållplats Hedvigslund).

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari 2023. Motionerna skickas med e-post till gavle@spfseniorerna.se eller med brev till Liss-Britt Landén, Kaveldunsvägen 12, 806 36  Gävle.

Dagordning med beslutsunderlag finns nu på denna hemsida, se bilagor nedan.

Anders M. Johansson
Ordförande

SPF Gavle Dagordning ÅM 2023.pdfSPF Gavle Valberedningen 2023.pdf
SPF Gavle Årsberättelse 2022.pdfSPF Gavle Revisionsberättelse 2022.pdfSPF Gavle Verksamhetsplan 2023.pdfSPF Gavle Budget 2023.pdfSPF Gavle Kostnadsersättningar 2023.pdfSPF Gavle Vårens program 2023.pdf