Ordförande har ordet, januari 2023

Hej

Genom egna och andras erfarenheter vet jag att ”pesten”, som en god vän benämner coronapandemin, fortsätter att ställa till det i människors liv. För min del är vaccinering och fortsatta försiktighetsåtgärder en självklarhet.

Som om det inte räcker med pandemin, finns det mycket annat som på ett allt annat än positivt sätt påverkar oss. Det genererar ett behov av att ta vara på sådant som bidrar till mening och glädje.

Här kommer SPF Seniorernas lokala verksamhet in i bilden. Jag hoppas att du hittar sådant som tilltalar dig i Gavles både omfattande och varierande verksamhetsutbud.
Det första halvårets program ligger ute. Dessutom har vi promenader/vandringar, bokcirklar, canasta, schack, boule och annat i verksamheten.

Men inte nog med det. Lokalt påverkansarbete utifrån ett seniorperspektiv är en ytterligare viktig aktivitet. Gävle kommun har antagit en handlingsplan för åren 2022–2025 med det övergripande syftet att Gävle ska vara en äldrevänlig kommun. Sådant förpliktigar. Därför har SPF Seniorerna i Gävle (!) bjudit in kommunledningen till en hearing den 29 mars för att efterhöra hur genomförandearbetet bedrivs och när resultat kan förväntas. Hearingen står ännu inte i programmet, men inbjudan kommer inom kort.
Välkommen att ta del av utbudet! Om det inte finns krav på förhandsanmälan till
arrangemanget, får du gärna ta sällskap av en vän, kanske en blivande medlem.

Glada hälsningar,
Anders M.

PS Halka är förrädiskt. ”Spikskorna” är numera för mig ett måste när underlaget är riskfyllt
vid utomhusvistelser.
PPS Observera att månadsträffarnas ordinarie mötesplats nu är Hedvigslundskyrkans
lounge. Gavles egen lokal finns fortsatt på Sockerbruksgatan 46.