Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Westerlund

Digitaliseringsombud

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Eriksson

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Liss-Britt Landén

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Catharina Hedin

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Skjöld

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Bertilsson

Valberedning ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Dahlberg

Webbredaktör

Utöver listan ovan har vi några andra funktioner som:

En programkommité bestående av:
Marta Forsbring, ordf, 073-3102835
Margaretha Stålquist, 070-8127770
Kristina Mickelsson, 070-5241718
Kerstin Monk, 070-6310970
Göran Persson, 070-6661364
Bosse Westerlund 070-5854699

Bosse Westerlund, Digitaliseringsansvarig
Epost: bosse.westerlund@emrik.se
Mobil: 070-585 46 99

Birgitta Ekström, Studieombud, :
Epost: gittanmaria.ekstrom@gmail.com
Mobil: 073-243 27 40

Hugo Minell, Schack
Epost: hm.minell@telia.com
070-251 40 09

Barbro Carlsson, Bokcirkel
Epost: barbroelisabet36@gmail.com
070-559 82 36

Ingegerd Östling Wiklund, Boule
Epost: ingegerd1952.40@gmail.com
070-335 20 62

Liss-Britt Landén, Canasta
Epost: Liss.landen@gmail.com
070-342 36 40

Nils-Erik Petersson, Teaterombud
Epost: nilserik.gavle@gmail.com
070-218 55 24

Torsten Olsson, Bridge
Epost: torsten.g.olsson2gmail.com
070-6125659

Valberedning Gavle:
Agneta Bertilsson, Sammankallande (070-775 00 91)
Kerstin Monk
Alf Sundström

Revisorer Gavle:
Per Rask
Christer Öhlund
Anders Håkansson (ersättare)