Styrelsen 2020

Styrelsen för 2020

  • Styrelsen 2021

Styrelsen omvaldes och Gun Rynfeldt är nu utsedd av styrelsen som ny ledamot

Årsmötes protokoll finns här