Årsmöte 2021

Uppdaterades: 09 januari 2021

Här kommer handlingar för årsmötet 2021 att samlas

Enl våra stadgar skall årsmötet hållas före utgången av februari månad.

Pga den rådande pandemin kommer styrelsen att flytta fram årsmötet till april-maj.

Detta därför att vi vill ha ett fysiskt möte. 

Allt i enlighet med gällande lagstiftning, läs här.

Övriga handlingar inför årsmötet kommer in här efterhand.

Publicerades: 09 januari 2021 Uppdaterades: 09 januari 2021