Årsmöte 2021

Här kommer handlingar för årsmötet 2021 att samlas

Vi har Nu hållit vårt årsmöte för 2020-21.

Protokoll kan Du läsa här.

Ett litet reportage finner Du här.

Enl våra stadgar skall årsmötet hållas före utgången av februari månad.

Pga den rådande pandemin har styrelsen flyttat fram årsmötet till 3 september 2021 kl 15.00 i Equmenikyrkans lokaler.

Allt i enlighet med gällande lagstiftning, läs här.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas i mindre antal på mötet, nedan kan Du själv skriva ut alla handingar.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Påskrifter

Ekonomi inkl revisionsrapport

Budget 2021