Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Ronny Johansson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Lindqvist

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Köster

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Arne Ljungström

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gudrun Persson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Rigmor Andrén

Styrelsen sekreterare