Årsmöte 2019

Årsmöte Fredag 1 Mars kl 15.00

  • Vamme bro

Vårt årsmöte hölls 1 Mars kl 15.00 i Equmeniakyrkan i Lerum

Här finner Du årsmötesprotokollet

Årsmötet inleddes med en parentation av Kenneth Johansson för de medlemmar som avlidit under 2018

Efter att ha läst upp namnen hölls en tyst minut och därefter spelade och sjöng Ronald och Knut.

Därefter vidtog årsmötet.

Många medlemmar var på plats.

Skriftligt protokoll finner Du ovan, här följer några av de viktigaste punkterna.

Olof Åkerman valdes till mötesordförande och Sven-Åke Svenberg till mötessekreterare.

Eija Heehrle och Ann-Sofie Klevbrant vades till justeringspersoner.

Revisor Bengt Hörnlund tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Budget och ersättning till styrelsen godkändes enl förslag.

Val

2018 års styrelse bestod av 9 personer inkl ordförande 5 kvinnor och 4 män.

2019 års styrelse beslutades bestå av 8 personer totalt.

Till ordförande valdes Rigmor Andrén.

Avgående ledamöter 

Lena Ryde

Sten-Arne Hallberg

Sven-Åke Svenberg

Följande har meddelat att de vill avgå trots att de har 1 år kvar.

Stig Almqvist

Thorvald Andersson

Följande föreslogs av valberedningen och valdes av mötet.

Lena Ryde omval 2 år

Stefan Krook nyval 2 år

Jan Sjödahl nyval 2 år

Hans Ekwall fyllnadsval 1 år

Revisorer

Bengt Hörnlund

Kerstin Backman

Valberedning

Sten-Arne Hallberg

Stig Almqvist

Årsmötet avslutades med avtackningar med blommor och tal

Blommor och ett stort tack till "järngänget" som till att vi får kaffe och fika mm på våra träffar. Här skulle även Yvonne Andersson varit med, men tyvärr har Yvonne avlidit nyligen.

Mötet avslutades med kaffe och semla och sång och musik med Knut och Ronald.

 

 

 

Vårt årsmöte håller vi i Equmeniakyrkan i Lerum kl 15.00 1 Mars

Sedvanliga förhandlingar.