Fredagsträff 15 maj

Uppdrag granskning

Uppdrag gransknings redaktion besöker och informerar om aktuellt program.

Kanske något om Lerums saltinköp?