Bridgens historia i SPF Lerum

Vår medlem Olof Svensson har givit oss detta bidrag om Bridge.

SPF Lerum, Bridgesektionen.


Bridgesektionens upp gång och fall enligt Olle Svensson
Våren 2002 annonserade SPF om en bridgekurs under ledning av Gert Rubensson. Då jag spelat en del bridge på 50- och 70-talet, anmälde jag mig för att fräscha upp mitt minne. Vi var 10-12 elever, varav några gick vidare till att tävla på torsdagar i Tingshuset.


Vid den här tiden var det Karin Fougberg som ansvarade för tävlingarna med stöd av Inga Envall, som räknade resultat med den äran.

Deltagare vid den här tiden var Ewerstrands, Lennart och ??, Kajsa Westin, Margareta Reich, Barbro Johansson, Ingrid Olsson och Kersti Lanz m.fl. Sektionen hade verkat i många år innan jag kom in i bilden. Jag tror att verksamheten bedrevs utanför SPF:s sfär till en början.


Vi lottade partner med hjälp av spelkort till att börja med, men senare använde jag en dator med slumpgenerator för att undvika diskussioner om vilken partner men fick. Efter ett tag ville Karin att jag skulle lära mig räkna resultat, så att Inga slapp göra det varje gång. Inga och jag hade ett bra samarbete och våra uträkningar gick snabbt och säkert.


Vi var mellan 6 och 8 bord som spelade, dvs 12 till 16 deltagare. Spelare kom och gick, men vi var en grupp på 10 st som var ganska trägna. Vi tog rast efter halva spelet och intog medhavd fika och tjötade litet grand. Före jul och vid terminsslutet dukade vi till fest med, oftast smörgåstårta. De som önskade, hade en skvätt vin med sig. Vi delade ut gåvor till dem, som hade bidragit till arbetet med att ställa iordning bord och ta bort dem efter spelet. Karin, Inga och jag premierades ofta med en blomma eller en flaska vin. Spelavgiften var 20 SEK och det blev pengar över för detta, liksom till lokalkostnaden, som var sponsrad av SPF och kommunen. Det var Röda Korset som ansvarade för lokalen.


De sista åren blev sammanräkningen av delresultaten lättare, då jag lärde mig att använda min dator. Det blev en stor hjälp när Inga blev sjuk och slutade att spela och flyttade sedan in på Höjdenhemmet.


Samtidigt hade också Lerum Bridgeklubb skaffat en lokal på Hedefors, där man spelade nästan alla veckans dagar. Dessutom hade nu ett datorprogram framtagits nationellt, vilket gjorde uträkningen av resultat till en barnlek. Vår grupp minskade till 5 bord, till 4 bord och när vi inte ens kunde fylla 4 bord gick jag upp till Inga Envall på Höjdenhemmet och fick hennes välsignelse att lägga ned bridgesektionen. Med så få deltagare är det inte spännande, sa Inga.

Vi hade under tiden flyttat från Tingshuset till Häradsgården för ekonomins skull och att sitta tre bord på Tingshuset kändes litet ödsligt


Vi avslutade med att sälja några bord och s.k. budlådor. Resterande pengar i kassan, skänkte vi till Röda Korset, om jag inte minns fel. Resterande materiel finns kvar på Häradsgården förråd.


Nedläggningen skedde år 2014.