Onsdagsträff 8 januari

Information om solceller

Daniel Christansen från Solcellskapet informerar om hur Du får el i huset från solen