Träffar våren 2020

Våren aktiviteter finner Du på listan till vänster

Fredagsträffar i Equmeniakyrkan och Onsdagsträffar i vår lokal på Häradsvägen 10

Hela programmet finner DU här