Distriktets program

Alla 20 föreningar i Norra Älvsborgs distriktet har sina egna program. Om Du klickar på den blåa länken kommer Du till en sida på Distriktets hemsida där vi samlar alla programmen. Det kanske finns något i grannföreningen som lockar Dig att göra ett besök hos dem. Eller om Du jobbar med Din egen förenings program så kan Du kanske finna intressanta föredragshållare eller underhållare.