Onsdagsträff 28 November 2018

Ernest Peters, Lerums kommun, informerar om Fixartjänst, som hjälper till att minska fallolyckor