Onsdagsträff 24 Oktober 2018

Birgitta Olofsson och Jessica Gustavsson, som arbetar i kommunen med äldrefrågor, informerar om anhörigstöd.