Årsmöte 2020

Årsmöte 28 februari 2020

  • Styrelsen 2020

Årsmötes protokoll kan Du läsa här

På konstitueringsmötet efteråt valdes Jan Sjödahl tiill vice ordförande, Hans Ekwall till sekreterare och Eva Köster till kassör.

På styrelsemötet 20200304 utsågs Gun Rynfeldt till ledamot enl uppdrag från årsmötet.