Hur vill vi bo när vi blir äldre?

Nu startar vi en studiecirkel där vi tillsammans skall studera möjligheterna att skapa boende som passar för äldre

SPF och Vuxenskolan tillsammans med företag och boende i Floda startar nu en studiecirkel för att se på vilka möjligheter som finns att skapa ett boende som är anpassat till äldre. Det handlar inte om kommunalt äldreboende utan boende för äldre som i huvudsak klarar sig själva, men kanske vill ha tillgång till viss service och gemensamma utrymmen. 

Medlemmar som bor i annan ort än Floda kan givetvis också deltaga.

Tidpunkt och plats är ännu inte bestämt. 

Om Du är intresserad kan Du anmäla Dig till lerum@sv.se eller 0302-15858

Du kan också kontakta SPF styrelse i Lerumsbygden för ytterligare information.

Här kan Du läsa hela inbjudan