Onsdagsträff Februari

Onsdagsträffen 14/2 flyttas till 7/2.
Ernest Peters som skulle komma 16/5 kommer denna dag