Olof Åkerman

Olof ansvarar för studiecirkeln "Historia" sedan 2006

Studiecirkeln HISTORIA är på måndagar, vår och höst ca 24 ggr per år.

Olof ansvarar  för studiecirkeln sedan 2006.  Så det blir drygt 300 träffar.

Varje träff börjar med att Olof skrivit en sentens på blädderblocket. En diskussion bland medlemmarna brukar då uppstå.

Här följer ett urval som Olof själv har gjort.

Med reservation för stavfel och svårlästa namn.

Egenskaper

Kultur

 Livets mening

Moralfrågor

Religionsfrågor

Politik