Styrelsen 2019

Nedan följer bilder på 2019 års styrelse

Eva Köster var bortrest så Eva får vara på egen bild.

Bättre bild med hela styrelsen kommer.