Fredagsträff 14 februari

På grund av dubbelbokning ändras programmet

Gunilla och Thomas Poppe ger en föreställning om maken/fadern Nils Poppe.

Läs mer här

Esayas Isaak kommer vid annat tillfälle och berättar om sin bror Dawit och om sin uppväxt i Lerum och stödet från många personer och organisationer