Aktiviteter

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom  att undvika sociala kontakter.

 

Gavles styrelse prövar hela tiden vilka aktiviteter som, trots den pågående coronapandemin, kan genomföras på ett för medlemmarna säkert sätt. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och beslutade restriktioner, är för styrelsen en självklarhet. SPF Seniorerna ger på förbundsnivå även ut råd om hur vi som förening bör förhålla oss.

Styrelsen har inga tecken på att behovet av social - eller snarare fysisk - distansering, har gett upphov till ofrivillig ensamhet bland medlemmarna, där föreningen skulle kunna göra något för att på ett säkert sätt åtminstone minska denna. Ett erbjudande om telefonkontakt har gått ut till alla medlemmar.