Skriv på vårt gemensamma upprop mot Gävle kommuns besparingar på de svagaste äldre

Hej
Samtliga pensionärsföreningar i Gävle har författat detta gemensamma upprop med anledning av Gävle kommuns radikala besparingsåtgärder gällande de svagaste äldre.
Vi hoppas att du vill skriva på uppropet för att skapa mer tryck på våra beslutsfattare i kommunen.
Genom att klicka på länken nedan kommer du direkt till sidan med uppropet.

Klicka på denna länk för att skriva under.
https://www.skrivunder.com/protest_mot_gavle_kommuns_besparingar_pa_de_svagaste_aldre

Skriv på senast den 15e april. Vi avser att börja sammanställa alla svar den 16:e och lämna uppropet den 19:e april i kommunalhuset till ett kommunalråd, förhoppningsvis Jörgen Edsvik vars ansvarsområde detta upprop gäller.

När du kommit till sidan och skrivit in namn och ort måste du också verifiera att du inte är en ”robot” (dvs en dator som svarar automatiskt).

Det gör du genom att precis under de konstiga bokstäverna eller siffrorna skriva in dessa tecken i rutan där.
Blir det fel kan man få göra om det flera ggr. Det gör inget. Inget farligt kan hända.
Detta är en säkerhetsåtgärd för att minska risken för fusk.

Glöm sedan inte att klicka på den blå rutan där det står ”Skriv på” för att fullborda underskriften.

Det finns också en fråga om du vill visa din underskrift offentligt. Med det menas att ditt namn syns på den internetsida som uppropet ligger på, men inget annat än ditt namn och ort samt det datum du skrev på. Inte heller din emailadress kommer med, På den utskrift som vi sedan gör efter stoppdatum kommer också bara datum, ditt namn och ort att synas, inget annat.

Fungerar det inte att klicka på länken ovan kan du kopiera den och klistra in den i din webbläsare.
Alternativt kan du Googla på ”skrivunder.com” så hittar du undersökningen också.

Så här har vi skrivit uppropet:

Jag protesterar mot att så stor del av Gävle kommuns besparingar läggs på för oss äldre livsviktiga verksamheter.

Sparåtgärderna i Gävle kommuns välfärdsverksamheter oroar mig, som redan behöver stöd, vård och omsorg eller troligen kommer att behöva det längre fram i livet. Många av oss äldre har redan en utsatt livssituation och vi blir dessutom betydligt fler.

Flera av åtgärderna riskerar snarare att öka kostnaderna genom att bidra till ett ökat tryck på hemtjänsten och särskilda boenden. Det gäller framförallt träffpunkter, anhörigcenter,  avlösningsvistelser och anhöriganställningar.

Färre inhyrda sjuksköterskor kan förbättra kontinuiteten. Om kommunen däremot inte klarar av att rekrytera och behålla denna eftertraktade personal, kan en stor del av den besparingen utebli. Vad händer då?

Om bättre planering och schemaläggning kan bidra till att sänka kostnaderna, undrar jag förstås varför inte åtgärderna genomförts tidigare.

Jag kräver att Gävle kommun börjar lyssna mer och bättre på våra företrädare i de olika pensionärsorganisationerna. Tillsammans vill och kan de bidra till bättre beslutsunderlag. Äldres egna erfarenheter och synpunkter måste få en given plats när viktiga beslut som berör oss ska fattas. På så sätt kan besluten bli bättre.

SPF Seniorerna, PRO, SKPF samt RPG i Gävle