Välkommen till SPF Glada Hudik

    SPF kören Läs under Aktiviteter SPF Kör

    Nya resor 2024 Läs under rubrik Resor

    Restaurangbesök varje Sista fredag i månaden. Läs under Aktivitet

    Motionsdans Läs under Aktivitet

Samtal med Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson

SPF Seniorerna har regelbundet möten med riksdagspartierna för att diskutera aktuella politiska frågor som berör seniorer och föra fram medlemmarnas åsikter. Nyligen träffade förbundsordförande Eva Eriksson Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Cecilia Rönn.

Eva Eriksson i Aftonbladet om beskedet som ger nytt hopp om höjda pensioner

Alla riksdagspartier har nu enats om att utreda en eventuell höjning av pensionsavgiften. Pensionsgruppen ställde sig också bakom att se över hur överskott i pensionssystemet ska kunna delas ut som pensioner.

Bra första steg av Pensionsgruppen, men mer krävs

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson menar att dagens besked är ett positivt första steg av Pensionsgruppen. Men fler förändringar krävs – det måste löna sig att ha arbetat ihop sin pension och systemet måste ses över i sin helhet för att fungera i ett föränderligt samhälle.

Eva Eriksson i Sydsvenskan om orimliga kostnader för vård av husdjur

Husdjur fyller en mycket viktig funktion för många seniorer. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är orolig för hur de allt högre veterinärkostnaderna kan drabba äldre och ensamma husdjursägare.

Hoppet ökar om höjda pensioner

Alla riksdagspartier har nu enats om att utreda en eventuell höjning av pensionsavgiften. Därmed ökar sannolikheten för att SPF Seniorerna får gehör för ett krav man drivit under lång tid.

Stora klyftor mellan landets seniorer

Sverige är ett delat land, inte minst när det kommer till hur pensionärer har det. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har gjort.

Nej till screening för kvinnor över 74

Kvinnor över 74 år i Norrbotten ska inte längre erbjudas screening för bröstcancer. Regionens beslut väcker irritation.

Mänskliga rättigheter – nu också för äldre

När människor diskrimineras på grund av ålder kränks ofta FNs grundläggande mänskliga rättigheter. Det kommer inte längre att passera obemärkt förbi i Sverige.

Aktuella kampanjer från vårt förbund

Annonser