Styrelse 2023

Styrelse 2023

Ordförande:

 • Roland Dahlberg.
 • Mobilnr. 0703 307101  
 • Email. rolanddahlberg48@gmail.com

.Vice ordförande:

 • Thord Wannberg
 • Mobilnr. 0706586622
 • Email. thord@wannberg.se

Kassör:

 • Roger Larsen
 • Mobilnr. 070 311 26 04
 • Email. rogerlarsen@telia.com

Sekreterare:

 • Margaretha Berglin
 • Mobilnr. 070 348 62 63
 • Email. margarethaberglin5@gmail.com 

Styrelseledamöter:

 • Birgitta Hammarstedt
 • Mobilnr. 070 663 43 36
 • Email. git.hammarstedt@gmail.com
 •      
 • Lennart Lundkvist
 • Mobilnr. 070 623 93 14  
 • Email. lundkvist.lennart@gmail.com
 •  
 • Anders Bengtsson
  Mobilnr. 070 698 37 59
  Email. anders.w.bengtsson@hotmail.com

Ersättare:

 • Karl-Axel Karlsson
 • Mobilnr. 076 200 78 65
 • Email. karlsson.wessel@ hotmail.com