Trio me Bumba 2018

Bilder från Musikkafé med Trio me Bumba och Adorena och KarlErik Thörn 2018