Peter Sikström i DN om att många äldre kommer i kläm när pandemin driver på digitaliseringen

Peter Sikström, generalsekretare SPF Seniorerna, berättar i Dagens Nyheter om hur de som inte hänger med i den digitala utvecklingen drabbas extra hårt under pandemin, samt om brister i tillgången till vidareutbildning efter arbetslivets slut.

  • – När man blir pensionär finns ingen naturlig vidareutbildning som inte grundar sig på frivilliga insatser, säger Peter Sikström.

– Det finns personer som aldrig har rört något digitalt, som smarta telefoner eller Ipads och så finns det sådana som faktiskt var med och byggde upp internet i Sverige. Den pådrivande effekt situationen har haft på det digitala skiftet riskerar att lämna vissa grupper utanför, säger Peter till DN.

Klicka här för att läsa artikeln