Funktionärer

Funktionärer 2022

Lotteriansvarig

 •  Lars-Olof Widell 070 3868340

.Valberedning

 • ORDF. Lars G Andersson 070 6025677 lars.andersson@telia.com
 •  
 • Daniel Landin 0650 17565 d.landin@yahoo.se
 • Leif Schönborg 072 2174444 leifschonborg@gmail.com

Webmaster/Hemsida

 • Marcello Scandurra 070 6632763 masca123@hotmail.com
 •  Tord Westman 073 9124073 tordsverre@gmail.com

Medlemsregistrerare

 • Tord Westman 073 9124073  tordsverre@gmail.com
 • Britt Vestberg 0650 31190  vestbritt@gmail.com

 

Studieansvarig

 • Roland Dahlberg. Ulf Sundh och Britt Vestberg

Friskvårdsansvarig

 • Hans Wandér 0650 27002  hanswander1@msn.com

Reseledare

 •  Kerstin Josefsson 0761371579  

Trafikansvarig

.

Körledare 

 • GunBritt Rotter

 

Revisorer

 • Roger Östlin 070 6689375 
 • Tore Tjärnberg 070 3362351
 •  

Bouleansvarig

 • Tord Westman 073 9124073
 • Barbro Westman 070 3845203

 

Klubbvärdar

 • Margareta Berglin 070 3486263 (ansvarig)
 •  
 • Isa Norling 070 6347838
 • Laila Pettersson 070 79115367
 • Britt-Marie Anteskog 070 5597614
 • Birgitta Hammarstedt 0706634336
 • Elisabeth Palmroos 0702 077247 
 • Eida Landin
 • Birgitta Hedwall 070 3377838 

Kommunens pensionärsråd

 • LarsOlof Widell
 • Roland Dahlberg (Ersättare)

Samarbetsgruppen

 • Ulf Sundh

Informationsblad och affischering

 • Ulf Sundh och Anna-Mait Sundh

Annonsansvarig

 • Roland Dahlberg