Eva Eriksson i Expressen om regeringens förslag om ett pensionstillägg

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menar att pensionstillägget är det snabbaste sättet att få till en pensionshöjning. Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren å andra sidan kallar åtgärden ”principlös och ohållbar”.

  • – Vi hade hellre sett att pensionsavgiften i ett första steg höjs från 17,21 till 18,5 procent och förstärker pensionerna för både dagens pensionärer och framtidens, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar förslaget i Expressen:
"Pensionstillägget behövs i många seniorers plånböcker, men det är ett udda inslag i systemet som bryter mot grundläggande tankegångar och principer. Det är kortsiktigt och kan också få godtyckliga effekter, som kritiken mot det har visat. Tillägget är också, dessvärre, en fortsättning på politikens lappande-och-lagande i systemet. Vi hade hellre sett att pensionsavgiften i ett första steg höjs från 17,21 till 18,5 procent och förstärker pensionerna för både dagens pensionärer och framtidens."

Klicka här för att läsa Expressens artikel om meningsskiljaktligheterna