Resor

Resor
Nya Resegruppen:
Från vänster Ulla, Ingrid, Anders, Elisabeth, Kerstin

 

Se "Senaste nytt från Resegruppen" för uppdaterad information!

Gå gärna in på Hudik Taxis hemsida " www.hudiktaxi.se" för mer information om våra resor. Inloggning till SPF Seniorerna Glada Hudik hittar du i dokumentet "Guide för bokning och betalning av resor".