Protokoll Årsmöte 2018

Klicka på blå text nedan för att läsa protokollet.