Trondheim 16 -18 Maj 2022

Bussresa 3 dgr genom Jämtland och Tröndelag. Dubbelrum 2 nätter. 2 lunch, 2 middag, 4 bussfika. Lokalguide i Trondheim. Bes på Persåsen.

RESAN blev fulltecknad och blev SUCCE.