SPF Glada Hudiks Kör 2024

Nu är vi igång igen.

 Ledare är Gun-Britt Rotter som är en känd musiker och sångare från Sörforsa och Barbro Persson.  Musiker:

Musiker nu år Åke Svalfors.

Vi övar varje tisdag kl 14.00 - 15.30 i vår lokal vid Patricia på Lastagegatan 12.  Kom med! Gratis för våra medlemmar. Kören besöker flera äldreboende i kommunen och sjunger. Detta gör kören helt gratis. 

Tisdagar kl 14.00  VÄLKOMMEN

Kontaktperson: Margaretha Berglin 070-348 62 63