Börje Olsson 85

20 April 2022 firade vi vår äldste sångare. Börje Olsson.