Välkommet med avskaffad skatteklyfta 2021, pensionssystemet måste ses över oavsett

SPF Seniorerna välkomnar Moderaternas förslag på avskaffad skatteklyfta år 2021 samt de ytterligare skattelättnaderna. Pensionssystemet som sådant kräver dock en helhetsöversyn, det måste löna sig att ha arbetat.

  • – Vår förhoppning är att fler partier ställer sig bakom detta samlade förslag, säger Eva Eriksson..

Eva Eriksson, förbundsordförande, kommenterar:

– Vi välkomnar att Moderaterna vill avskaffa skatteskillnaden mellan lön och pension redan nästa år. Det är en fråga om rättvisa att vi betalar lika skatt. Det är också positivt att en bred ytterligare skattelättnad föreslås också för de med låg och medel pensionsinkomster för att matcha skattesänkningar på arbetsinkomster. Det kan ge ett tillskott i plånboken nästa år till breda grupper pensionärer. Vår förhoppning är att fler partier ställer sig bakom detta samlade förslag.

– Pensionssystemet som sådant måste genomgå en helhetsöversyn. Detta kortsiktiga lappande-och-lagande utanför systemet, som skatteverktyget är, löser inte huvudproblemen med pensionerna. Vi vill ha ett pensionssystem som är tryggt och hållbart också för pensionärerna inte bara för staten. Det krävs åtgärder för förstärkta pensioner genom högre avsättningar och insatser för ett längre arbetsliv för fler. Det måste löna sig att ha arbetat, idag kan 40 års arbete med medellön ge en pension som måste stöttas upp med grundskydd – det är helt orimligt. Sådana fundamentala brister måste åtgärdas, i systemet.