Möte med PostNord om behovet av posttjänster

SPF Seniorerna har träffat PostNord. Vid mötet diskuterades utveckling och förändring av posttjänsten, portopriser och postutdelning. Förbundsordförande Eva Eriksson framhöll att tidpunkten är illa vald för att försämra en så samhällsviktig verksamhet som postutdelning och postinsamling.

  • PostNords styrelseordförande Christian W. Jansson och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Det digitala utanförskapet minskar, men finns kvar, särskilt bland de äldsta. Pandemin som tvingat äldre att undvika fysiska sociala kontakter understryker behovet av posttjänster. Den samhällsomfattande posttjänsten ska därför i så hög grad som möjligt bevaras, så att en trygg och säker posttjänst kan garanteras till rimliga kostnader för alla kunder, sa Eva Eriksson.