Årsmöte 15 februari

I Parken Urshult samlades ca 60 personer för att delta i årets årsmöte. Larsas spelmän framförde stämningsfull musik, såväl vid ankomsten som vid parentationen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar informerade Ing-Marie Bostam Hegnelius från KPR (kommunala pensionärsrådet). Avgående styrelsemedlemmar avtackades. Medlemmar som fyllt 80 eller 90 års uppvaktades. Mötet avslutades med ett bildspel där föreningens aktiviteter 2018 presenterades.