Underhållning i Parken 8 oktober

Vi överskred inte gränsen högst 50 personer - men tangerade den, när 48 personer samlades i Parken. Först informerade Magnus Carlberg, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden om nuläge och framtid vad gäller äldreomsorgen. Därefter kåserade Scott Goodwin på temat "Från Australien till Årets kronobergare". Han berättade episoder från sitt spännande liv från tiden innan han kom till Sverige och om sitt arbete som polis. Framställningen ledde till både skratt och eftertanke. Vid fikat dukades de egna kaffekorgarna upp. Vinsterna i lotteriet hade anknytning till både orten och årstiden. De bestod nämligen av påsar med äpplen.