Foto styrelsen

Från och med årsmötet 2019 ingår följande personer i styrelsen. Från vänster: Kerstin Frändebo, Ing-Marie Bostam Hegnelius, Irma Karlsson, Hans Bengtsson, Anita Jonasson, Nils Almkvist, Anna Wiktorsson och Ingemar Carlsson
Elsie Karlsson saknas på fotot.