Studiebesök Flåboda plantskola 3 april

Studiebesöket på Flåboda Skogsplantskola lockade 23 deltagare. Vi samåkte i egna bilar på vackra vägar. På Flåboda fick vi först en uttömmande information och därefter blev det guidning i de olika hallarna. Intresset var stort och frågorna många. Sedan fortsatte vi till vackra Korrö för lunch. Där blev vi mottagna av bryggarmästare Carl Fredrik Übel som berättade om de olika byggnaderna under rundvandringen. Till lunch serverades dansk fläskstek.